Realizacja VII edycji projektu ''Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl''

Szczegóły wydarzenia

 • Realizacja VII edycji projektu ''Archiwum Historii Mówionej - www.e-historie.pl''
 • Dodano: 10 marzec 2015

 • Projekt polega na rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych historią oraz ze znajomością języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, którzy przejdą dwudniowe szkolenie historyczno ? dziennikarskie a następnie wyposażeni w sprzęt do rejestracji audio - przeprowadzą wywiady z członkami starszego pokolenia. Wywiady te zostaną odpowiednio opracowane przez samych uczestników i umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl.

  Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami, 'Ocalenie od zapomnienia'- uchwycenie świata, który bezpowrotnie przechodzi w przeszłość i przekazanie go kolejnym pokoleniom.


  Jeżeli uczniowie zgłoszą zainteresowanie projektem to koordynator projektu chętnie spotka się z nimi w Państwa placówce i udzieli osobiście bliższych informacji. Spotkania w szkole możliwe są terminach od dnia 23.02.2015 do 30.03.2015 roku w godzinach dla Państwa dogodnych. W ramach tegoż spotkania zostaną przekazane i omówione materiały, które powstały w ramach projektu dzięki aktywności młodego pokolenia.


  W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy, który prosimy o wypełnienie przez uczniów, którzy są zainteresowani projektem oraz przesłanie jej do opolskiej siedziby DWPN 
  do dnia  31 marca 2015., drogą listowną lub faksem na numer: 77 40 25 115.

   

  przypadku wszelkich pytań do dyspozycji p. Izabela Waloszek tel.: 77 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail:iza.waloszek@haus.pl.


  Link do formularza zgłoszeniowego do projektu => javascript:nicTemp();