Konkurs kolęd

Szczegóły wydarzenia

 • Konkurs kolęd
 • Dodano: 25 listopad 2014

 • Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP organizuje w dniu 14.12.2014 konkurs Kolęd podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

  Regulamin konkursu Kolęd w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego
  Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu
  1. Organizatorem konkursu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
  2. Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego artysty wykonującego kolędy w języku niemieckim.
  3. Uczestnik powinien zgłosić się do 01.12.2014r. za pomocą formularza przygotowanego przez organizatora.
  4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz ponad gimnazjalna oraz członkowie organizacji Mniejszości Niemieckiej.
  5. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Uczestnik powinien przygotować 3 kolędy z czego przedstawione będą 2.
  7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora składająca się z 3 osób.
  8. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora.
  9. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony cenną nagrodą materialną.
  10. Występy oceniane będą według kryteriów:
  - oryginalność,
  - stopień trudności piosenki,
  - pomysłowość i prezentacja,
  - poziom warsztatu muzycznego.
  11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
  12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu konkursu po ostatnim wykonaniu.
  13. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę po ogłoszeniu wyników.
  14. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia konkursu.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznawania nagrody.
  16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  Z poważaniem
  Roland Giza Dominika Kansy
  Koordynator projektu Współkoordynator projektu

  Regulamin konkursu

  Formularz zgłoszeniowy