Warsztaty

Szczegóły wydarzenia

 • Warsztaty
 • Dodano: 02 pa¼dziernik 2014

 • Warsztaty: "Wolontariat? Wiem i działam!"

  Jest wiele możliwości działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego: zaangażowanie w miejskim przedszkolu, organizacjach pozarządowych czy zainicjowanie projektu młodzieżowego np. na rzecz ekologii. 

  Definicja wolontariatu w dzisiejszych czasach nie ogranicza się jedynie do jego aspektu "pomocy bliźniemu". Obywatele świadomie uczestniczący w życiu publicznym, aktywni, zaangażowani i odpowiedzialni to jeden z najcenniejszych i najważniejszych elementów kapitału społecznego.
  Poprzez nasze warsztaty, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę młodzieży, na ogromną rolę wolontariatu w dzisiejszym społeczeństwie. Pragniemy również wspólnie zastanowić nad jego niebagatelnym znaczeniem, dla kształtowania i rozwoju młodego człowieka.

  Do uczestnictwa w warsztatach (w dyskusji panelowej, metodzie world café oraz warsztacie artystycznym) zapraszamy szkoły, będące zainteresowane przekazaniem swoim uczniom istotnej wiedzy dot. aktywnego życia w społeczeństwie poza sztywnym harmonogramem szkolnym.

  Data i godzina wartszatu: 21.10.2014, 14-18 godz.
  Termin nadsyłania złoszeń: 10 październik 2014 
  Tel.: 77 44 16 206 lub e-mail: stawiana@ifa.de