Seminarium Śląskie

Szczegóły wydarzenia

 • Seminarium Śląskie
 • Dodano: 15 wrzesieñ 2014

 • Zaproszenie do udziału w XIX Seminarium Śląskim nt. "Edukacja mniejszościowa w Polsce - wczoraj - dziś - jutro"


  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 24-27 września 2014 r. XIX Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie "Edukacja mniejszościowa w Polsce - wczoraj - dziś - jutro".
  Tegoroczna konferencja jest elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu                    i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i organizowana będzie również we współpracy                           z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. 
  Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się                  i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście                                     z zagranicy

  Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  - 24 września 2014 r., środa - Edukacja mniejszościowa a normy prawne 
  - 25 września 2014 r., czwartek ? Bloki tematyczne: 

  I. Czym jest -dziedzictwo językowe- danej mniejszości narodowej?
  II. Rozwiązania prawne w zakresie ochrony języków mniejszości
  III. Różnorodne -dziedzictwo językowe- Śląska - język niemiecki i polski w edukacji i życiu religijnym 
  IV. Dobre praktyki pozaszkolnej edukacji mniejszościowej 

  - 26 września 2014 r., piątek - Bloki tematyczne: 

  I. Modele rozwoju edukacji mniejszościowej - od nauczania języka do nauczania               w języku
  II. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce / Pozaszkolny kontakt z językiem 
  III. Edukacja interkulturowa w szkolnictwie 
  IV. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce - aspekt socjologiczny 

  - 27 września 2014 r., sobota - Rola podręczników w edukacji językowej mniejszości 


  Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  - dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  - dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe      wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.

  Zapraszamy do udziału w XIX Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 19 września 2014r.

  Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XIX Seminarium Śląskie?) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (24.09 ? 27.09.2014 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.  Bliższe informacje:

  Patrycja Wiencek-Baron
  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
   ul. 1 Maja 13/2 
  45-068 Opole 
  Tel. 77 402 51 05
  Fax: 77 402 51 15
  www.haus.pl
  E-mail: patrycja.wiencek@haus.pl


  Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/
                http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/


  Finansowanie: 

  Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji