Wolontariat

Szczegóły wydarzenia

 • Wolontariat
 • Dodano: 26 sierpieñ 2014

 • Fundacja Borussia z Olsztyna poszukuje 2 osób w wieku 18-30 lat, zainteresowanych odbyciem 12-miesięcznego wolontariatu w organizacji AWO-Integration Duisburg www.awo-integration.dew Północnej Nadrenii-Westfalii.

  Poszukujemy aktywnych, zaangażowanych osób, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zainteresowanych tematyką integracji migrantów, dysponujących co najmniej podstawową znajomością języka niemieckiego.

  Wolontariusze będą odbywać 12-miesięczny wolontariat o charakterze edukacyjnym, pracując z dziećmi i młodzieżą z rodzin migrantów i uczestnicząc w działaniach służących ich integracji z lokalną społecznością. Są to np. zajęcia popołudniowe w świetlicach, pomoc w opiece, odrabianiu lekcji, zajęciach dodatkowych, praca w edukacyjnym gospodarstwie ekologicznym oraz w przygotowaniu i organizacji projektów edukacyjnych.

  Organizatorzy projektu zapewniają wolontariuszowi pełne finansowanie kosztów: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, udział w szkoleniach, opiekę osobistą i pedagogiczną. Podczas wolontariatu wolontariusz będzie uczęszczać na kurs języka niemieckiego.

  Osoby z Polski będą odbywać wolontariat w Niemczech w ramach programu Wolontariat Europejski. Wolontariat rozpocznie się we wrześniu br., a zakończy w sierpniu 2015 r.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i odbyciem wolontariatu prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem na adres wolontariat@borussia.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys ze zdjęciem
  • list motywacyjny opisujący zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia w pracy wolontariackiej, powody, które skłoniły Was do podjęcia decyzji o odbyciu wolontariatu w AWO Integration Duisburg.

  Kandydaci na wolontariuszy otrzymają zaproszenia na spotkanie w biurze Fundacji Borussia.

  W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:

  Fundacja Borussia

  Program Wolontariacki wolontariat@borussia.pl