XIX Seminarium Śląskie

Szczegóły wydarzenia

 • XIX Seminarium Śląskie
 • Dodano: 16 lipiec 2014

 • Tegoroczna konferencja jest elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i organizowana będzie również we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.
  Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy

  Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  ? 24 września 2014 r., środa ? Edukacja mniejszościowa a normy prawne

  ? 25 września 2014 r., czwartek ? Bloki tematyczne: 

  I. Czym jest ?dziedzictwo językowe? danej mniejszości narodowej?

  II. Rozwiązania prawne w zakresie ochrony języków mniejszości

  III. Różnorodne ?dziedzictwo językowe? Śląska ? język niemiecki i polski w edukacji i życiu religijnym 

  IV. Dobre praktyki pozaszkolnej edukacji mniejszościowej 

  ? 26 września 2014 r., piątek ? Bloki tematyczne: 

  I. Modele rozwoju edukacji mniejszościowej ? od nauczania języka do nauczania w języku

  II. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce / Pozaszkolny kontakt z językiem 

  III. Edukacja interkulturowa w szkolnictwie 

  IV. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce ? aspekt socjologiczny 

  ? 27 września 2014 r., sobota ? Rola podręczników w edukacji językowej mniejszości 


  Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  ? dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł

  ? dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.
  Zapraszamy do udziału w XIX Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 września 2014r.


  Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank 

  SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 

  1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XIX Seminarium Śląskie?) lub też wpłacać 

  na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (24.09 ? 27.09.2014 r.) w biurze 

  konferencji w godz. 8.00 -9.00.

  Bliższe informacje:

  Patrycja Wiencek-Baron

  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

   ul. 1 Maja 13/2 

  45-068 Opole 

  Tel. 77 402 51 05

  Fax: 77 402 51 15

  www.haus.pl

  E-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

  Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/ ; http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/

  Finansowanie: 

  Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji