Liebe Musikbegeisterte! Der Weihnachtsmarkt steht bald schon vor der Tür.

Details

 • Liebe Musikbegeisterte! Der Weihnachtsmarkt steht bald schon vor der Tür.
 • Hinzugefügt: 13 Oktober 2017

 • Regulamin konkursu Kolęd w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego
  Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu:

  1. Organizatorem konkursu jest Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Opolu.
  2. Celem i przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego artysty wykonującego kolędy w
  języku niemieckim.
  3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponad
  gimnazjalna oraz członkowie organizacji Mniejszości Niemieckiej.
  4. Uczestnik powinien zgłosić się do 31.10.2017r. za pomocą formularza przygotowanego przez
  organizatora, oraz nagrania wykonania 2 utworów (filmik, bądź nagranie audio).
  Zgłoszenia wraz z nagraniami proszę przesyłać drogą mailową: projektebjdm@gmail.com , lub
  pod adres: ZMMN w RP, ul. M. Konpnickiej 6, 45-004 Opole.
  5. O zakwalifikowaniu się uczestnika decyduje 3-osobowa komisja, powołana przez organizatorów
  konkursu.
  6. Uczestnik powinien przygotować 2 kolędy z czego komisja wybierze jedną, która zostanie
  zaprezentowana w dniu konkursu.
  7. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wyborze kolędy, którą będą mieli wykonać podczas
  konkursu, do dnia 19.11.2017 r.
  8. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji,
  który przechowywany będzie w siedzibie organizatora.
  9. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony cenną nagrodą materialną.
  10. Występy oceniane będą według kryteriów:
  - oryginalność,
  - stopień trudności piosenki,
  - pomysłowość i prezentacja,
  - poziom warsztatu muzycznego.
  11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
  12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu konkursu po ostatnim wykonaniu.
  13. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę po ogłoszeniu wyników.
  14. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady
  prowadzenia konkursu.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznawania nagrody.
  16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych
  osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

  Z poważaniem:
  Zuzanna Herud, Katrin Koschny

  Kontakt: 
  tel.: 774416205
  E-mail: projektebjdm@gmail.com