Minderheitenpilgerfahrt

Details

 • Minderheitenpilgerfahrt
 • Hinzugefügt: 21 Mai 2016

 • ?Wachsen und barmherzig werden wie der Vater?
  ?Wzrastać i stawać się miłosiernym na podobieństwo Ojca?

  10.00 Gebete für die junge Generation / Modlitwa za młode pokolenie
  11.00 Eucharistiefeier / Msza Św.
  13.00 Kulturprogramm am Pilgerheim / Program kulturalny przy Domu Pielgrzyma
  14.30 Andacht in der St. Anna Basilika / Nabożeństwo w Bazylice św. Anny